Regulamin

 

Witaj.

 

Pragniemy Cię zapewnić, że Twoje dane wykorzystamy tylko do komunikacji z Tobą. Oczywiście ich podanie jest absolutnie dobrowolne. Jednak bez ich uzyskania nie jest możliwy kontakt z nami oraz nie będziesz mógł skorzystać z niektórych naszych serwisów.

 

W każdej chwili będziesz mógł usunąć te dane. Będziesz mógł to zrobić automatycznie, zgodnie z informacją, którą dostaniesz razem z wiadomością od nas. Możesz też po prostu poprosić o to w e-mailu.

 

Zapewniamy Ciebie, że Twoje dane nie będą nikomu odstępowane, ani odsprzedawane. Szanujemy Twoją prywatność.

 

My też nie cierpimy SPAMU. Proszę więc, abyś tak samo jak ja, nie wykorzystywał naszych adresów e-mail do rozsyłania niezamówionej korespondencji.

 

Pozdrawiamy serdecznie!

 

Zespół KamilTomala.PL

 

email: hello@kamiltomala.pl

 

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników strony https://kamiltomala.pl/ 

 1. Kto jest administratorem danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Kamil Tomala prowadzący działalność pod firmą TOMALA ELITE GROWTH LTD, Flat 3 331 Brownhill Road, SE6 1AL London (dalej: Administrator).

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z polityką prywatności zachęcam do kontaktu mailowego: hello@kamiltomala.pl 

 1. Poznaj najważniejsze definicje, aby lepiej zrozumieć jak przetwarzam Twoje dane.
 1. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Użytkownik korzysta ze Strony.
 2. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Strony.
 3. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem Strony.
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem https://kamiltomala.pl/ 
 5. Użytkownik – oznacza każdy podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą̨ być́ świadczone usługi drogą elektroniczną.

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych.

Administrator:

 1. przetwarza Twoje dane osobowe jeżeli sam je podasz za wyjątkiem sytuacji, w których dane osobowe zbierane są automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania;
 2. nie podejmuje czynności przetwarzania, które mogłyby się wiązać z poważnym prawdopodobieństwem wystąpienia wysokiego ryzyka dla praw i wolności osób;
 3. zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych;
 4. gwarantuje poufność wszelkich przekazanych danych osobowych;
 5. gromadzi dane osobowe z należytą starannością i odpowiedni chroni przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione;
 6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wywołania określonego celu.

 1. Cele przetwarzania danych osobowych.
 1. W ramach strony  https://kamiltomala.pl/ Administrator przetwarza dane osobowe w celu:
 1. obsługi zapisu na webinar – art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 
 2. zapisu na newsletter – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. obsługi zamówienia kursu online, konsultacji – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. obsługi korespondencji oraz maili – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 
 5. realizacji obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego, 
 6. tworzenia archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń, jak również aktualizacji kupionych dokumentów – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

Poniżej omawiam szczegółowo podstawę przetwarzania danych odrębnie dla każdego z celów. 

4.1. Webinar

Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się na webinar. W celu zapisu i udziału w webinarze przetwarzane są dane osobowe, tj. imię oraz adres e-mail. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika wyrażona poprzez świadome i wyraźne działanie polegające na zapisaniu się na webinar.

Dane osobowe przetwarzane są przez czas funkcjonowania webinaru, a następnie wykorzystane do kontaktowania się z Użytkownikiem celem informowania w procesie marketingowym. 

4.2. Newsletter

Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o informacje o nowościach oraz planowanych wydarzeniach.

W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku newslettera jest zgoda wyrażona poprzez zapisywanie się do newslettera. Taką zgodę Użytkownik może w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, chyba, że Użytkownik zrezygnuje z otrzymywania newslettera, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

4.2. Zamówienia

Za pośrednictwem strony Użytkownik może dokonać zakupu produktu lub usługi. 

Składając zamówienie, automatycznie tworzone jest dla Użytkownika indywidulne konto logowania. W toku zamówienia Użytkownik podaje swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i adres do dostawy zamówienia. Może również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności. 

4.3. Faktury

Administrator przetwarza dane w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. 

Podstawą prawną przetwarzania Użytkownika jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa do przechowywania dokumentacji księgowej bądź dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z danej faktury.

4.4. Kontakt e-mailowy

Kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny Użytkownik przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości może zawrzeć również inne dane osobowe. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu z administratorem. 

Dane osobowe przekazywane w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi zapytania i udzielenia odpowiedzi. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. 

 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom zewnętrznym, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Są to:

 1. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 2. GetResponse.pl, Kartra – do wysyłki newslettera,
 3. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takiego dostępu,
 4. Infakt.pl – do wystawiania faktur oraz w zakresie prowadzenia obsługi księgowej Administratora,
 5. zewnętrzne firmy świadczące usługi płatnicze, tj. PayU, Przelewy24. 

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych.

 1. Prawa związane z przetwarzaniem danych 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
 3. prawo do przenoszenia danych,
 4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przeze mnie danych osobowych.

Powyższe uprawnienia możesz realizować kontaktując się z administratorem pod adresem: hello@kamiltomala.pl

 1. Pliki cookies i technologie śledzące

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez użytkownika może być utrudnione.

Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 

Pliki cookies pozwalają mi:

 1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, 
 2. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 3. ulepszać funkcje dostępne na stronie,
 4. korzystać z narzędzi marketingowych.

7.1. Cookies własne

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony korzystają̨ z niej, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

7.2. Cookies podmiotów trzecich:

Narzędzia analityczne. Administrator wykorzystuje cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony itp.. 

Administrator korzysta z Google Analytics oraz plików cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na identyfikację Użytkownika. Więcej: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US 

Narzędzia marketingowe. Administrator wykorzystuje cookies Facebooka oraz plików cookies firmy Facebook. Na stronie internetowej zainstalowany jest Pixel Facebooka, który zapamiętuje odwiedziny na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook.

Pliki cookies narzędzi społecznościowych. Na stronie internetowej używane są wtyczki, serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Wtyczki gromadzą pewne informacje na temat Użytkowników, takie jak identyfikator, odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki internetowej. 

Szczegóły związane z przetwarzaniem przez administratorów serwisów społecznościowych informacji gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalsze przetwarzanie znajdziesz w politykach prywatności:

7.3. Zgoda na cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej zostanie wyświetlony komunikat dotyczący  stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. 

Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. 

 1. Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym jest przechowywana.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Data ostatniej aktualizacji: 20 lipca 2023 r.

Zapisz się do newslettera!

* pola wymagane

Zapisując się do newslettera akceptujesz Politykę Prywatności